www.adway.so

서울

0 2 - 6 4 6 2 - 7 6 6 8

부산

0 5 1 - 4 6 4 - 7 6 6 8

견적문의


Total 839건 1 페이지
견적문의 목록
번호 상호/이름 작성자 휴대폰 제품종류 접수날짜 상담원 상태
839 식당**** 이***진 010-*****-9791 실사출력/현수막 2021.09.17
838 부산**** 김***주 -*****-5795 외부사인 2021.09.15
837 부산**** 김***주 -*****-5795 외부사인 2021.09.15
836 권민**** 권***영 -*****-4269 외부사인 2021.03.04
835 한국**** 이***진 -*****-7206 기타 2020.11.19
834 팬아**** 조***희 -*****-7811 실사출력/현수막 2020.09.17
833 더샵**** 박***하 -*****-6748 내부사인 2020.03.13
832 (주**** 조***석 -*****-5147 외부사인 2020.02.21
831 주식**** 박***주 010-*****-7100 내부사인 2020.02.19
830 씨제**** 이***수 010-*****- 실사출력/현수막 2020.02.03
829 최박**** 최***렬 010-*****-5553 외부사인 2019.12.12
828 손지**** 손***민 010-*****-2368 외부사인 2019.12.04
827 바이**** 구***모 -*****-1388 내부사인 2019.12.02
826 마코**** 전***정 -*****-3309 외부사인 2019.08.02
825 오엘**** 오***츠 010-*****-3215 실사출력/현수막 2019.07.31
게시물 검색
  • 코리아애드
  • 회사명 : 광고로가는길 (주)코리아애드   사업자번호 : 605-86-26963   직접생산확인증명서 : 제2014-29151호
  • 서울사무소 : (우)06119 서울시 강남구 논현동 166-3번지 (도로명주소 : 강남구 강남대로122길 16)
  • Tel : 02-6462-7668   Fax : 02-6462-7669   E-mail : adway1600@gmail.com
  • 부산사무소 : (우)47047 부산시 사상구 학장동 203-17 (도로명주소 : 사상구 주례로 248)
  • 전국대표번호 : 1600-1334  Tel : 051-464-7668  Fax : 051-464-7669  E-mail : jd7669@hanmail.net
  • copyright (c) 2013 adway.so. allrights reserved.admin 대표자 : 김형출 광고로전용웹하드