www.adway.so

서울

0 2 - 6 4 6 2 - 7 6 6 8

부산

0 5 1 - 4 6 4 - 7 6 6 8

견적문의


Total 828건 1 페이지
견적문의 목록
번호 상호/이름 작성자 휴대폰 제품종류 접수날짜 상담원 상태
828 마코**** 전***정 -*****-3309 외부사인 2019.08.02
827 오엘**** 오***츠 010-*****-3215 실사출력/현수막 2019.07.31
826 더크**** 더***루 010-*****-9299 내부사인 2019.05.24
825 모브**** 구***한 -*****-6769 내부사인 2019.05.14
824 문화**** 무***감 -*****- 외부사인 2019.04.15
823 손선**** 손***형 -*****-4071 기타 2019.04.10
822 근보**** 양***보 010-*****-1129 외부사인 2019.04.05
821 베이**** 장***근 010-*****-2270 외부사인 2019.04.02
820 김세**** 김***영 -*****-2333 실사출력/현수막 2019.03.28
819 (주**** 김***수 -*****-0075 내부사인 2019.03.13
818 모범**** 박***찬 010-*****-3320 실사출력/현수막 2019.03.12
817 라파**** 김***연 010-*****-2289 내부사인 2019.03.07
816 바게**** 김***일 -*****-2445 외부사인 2019.02.26
815 경기**** 하***호 -*****-6438 기타 2019.02.22 김소장
814 연세**** 하***완 010-*****-1221 실사출력/현수막 2019.02.09 김소장
게시물 검색
  • 코리아애드
  • 회사명 : 광고로가는길 (주)코리아애드   사업자번호 : 605-86-26963   직접생산확인증명서 : 제2014-29151호
  • 서울사무소 : (우)06119 서울시 강남구 논현동 166-3번지 (도로명주소 : 강남구 강남대로122길 16)
  • Tel : 02-6462-7668   Fax : 02-6462-7669   E-mail : adway1600@gmail.com
  • 부산사무소 : (우) 614-826 부산광역시 부산진구 범천1동 743-5 건화빌딩 4층 (도로명주소 : 범일로153번길 33)
  • 전국대표번호 : 1600-1334  Tel : 051-464-7668  Fax : 051-464-7669  E-mail : jd7669@hanmail.net
  • copyright (c) 2013 adway.so. allrights reserved.admin 대표자 : 김형출 광고로전용웹하드